You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.

Documenten

Kerfstok uit een procesdossier. Juridisch gezien is een kerfstok een stok waarin meerdere kerven zijn gesneden en die vervolgens doormidden is gespleten. <!--break-->De twee halve stokken dienen als bewijsmateriaal voor iets dat in bewaring is gegeven. Diegene die het object in bewaring neemt, bewaart zijn helft van de kerfstok, en diegene die de andere helft heeft, kan het object weer in ontvangst nemen. Alleen als de kerven van de twee helften exact passen, is de kerfstok echt. Een kerfstok werd vroeger onder meer gebruikt in de herberg. Men kon zo op de pof drinken en op het einde van de week betalen.

Algemeen Rijksarchief.
©Belgisch Rijksarchief