You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.

WOII: relieken van gedeporteerde joden

De ‘relieken’ zijn 3048 bewaarde briefomslagen waarin de documenten zitten die gevangenen bij hun aankomst in de Dossinkazerne te Mechelen – een doorgangskamp waar Joden en zigeuners verzameld werden in afwachting van deportatie – aan de kampadministratie moesten afgeven. Het gaat om foto’s, brieven, identiteitskaarten, lidkaarten, diploma’s…

Tot op vandaag worden talrijke aanvragen ingediend om deze documenten in te kijken. Het zijn immers vaak de laatste sporen van een verdwenen/overleden zoon, dochter, broer, zus, echtgenoot, nicht, neef, klasgenootje…

Als voorbeeld geven we twee concrete vragen mee: R.K. vraagt of er in de archieven van het Joods Museum van Deportatie en Verzet documentatie terug te vinden is over zijn grootouders, oom en tante die in 1942 via de Dossinkazerne naar Auschwitz gedeporteerd zijn. W.S. is in naam van zijn moeder op zoek naar info over klasgenootjes die tijdens de oorlog plots verdwenen zijn.
©Belgisch Rijksarchief