You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.

Oorlogsschadedossiers

Oorlogsslachtoffers hebben in België recht op allerhande compensaties. Voorwaarde is dat ze hun situatie tijdens de oorlog kunnen bewijzen en kunnen aantonen dat bepaald fysiek en/of materieel leed inderdaad een gevolg is van een oorlogsfeit. Dit kan niet zonder archiefdocumenten zoals medische fiches, foto’s van eigendommen voor en na een bombardement, enz. Wie recht heeft op een invaliditeitsuitkering, pensioen of schadevergoeding kan getuigen dat archivering ook een financiële impact op je leven kan hebben.

Burgerlijke oorlogsslachtoffers kunnen voor pensioenen, renten, vergoedingen en terugbetaling van medische onkosten terecht bij de dienst Oorlogsslachtoffers (FOD Sociale Zekerheid). Het Rijksarchief bewaart dossiers die de materiële schade beschrijven die de Belgen opliepen tijdens de Tweede Wereldoorlog. In 1945 waren 452.000 woningen beschadigd en 17.000 industriële gebouwen vernield.

Documenten
Archief Directie-generaal Oorlogsslachtoffers, Dossiers burgerlijke slachtoffers van de gebeurtenissen op het grondgebied van Congo (Leopoldstad), Rwanda en Burundi tijdens de onafhankelijkheidsoorlogen.
Archief Directie-generaal Oorlogsslachtoffers, Dossiers Dienst Documentatie en Opzoekingen.
Archief Directie-generaal Oorlogsslachtoffers, EMDE-dossiers (= Examen Médical de Déporté ou d’Emprisonné du fait de l’ennemi).
Archief Directie-generaal Oorlogsslachtoffers, Dossiers van de burgerlijke invaliden van de oorlog 1914 - 1918
Archief Directie-generaal Oorlogsslachtoffers, Rode Kruisfonds.
Rijksarchief Brussel (Haseldonckx), Ministerie van Wederopbouw. Bestuur der Oorlogsschade aan Private Goederen. Provinciale reeks. Provincie van Brabant, dossier nr. 37440.
Rijksarchief Brussel (Haseldonckx), Ministerie van Wederopbouw. Bestuur der Oorlogsschade aan Private Goederen. Provinciale reeks. Provincie van Brabant, dossier nr. 2003489.
Rijksarchief Brussel (Haseldonckx), Ministerie van Wederopbouw. Bestuur der Oorlogsschade aan Private Goederen. Provinciale reeks. Provincie van Brabant, dossier nr. 2005316.©Belgisch Rijksarchief