You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.

Geen democratie zonder archief!

In een democratische samenleving beschikt elke burger over fundamentele rechten, die zijn ingeschreven in de grondwet. Recht op inzage in bestuursdocumenten (Belgische Grondwet, art. 32) is er een van. Het laat de burger toe de politici en het bestuur ter verantwoording te roepen. Dit principe wordt openbaarheid van bestuur genoemd, en is in een aparte wet verder uitgewerkt. Je kan openbaarheid van bestuur ook opvatten als een preventieve rechtsbescherming van de burger. Overheid en administraties moeten langs hun kant al het mogelijke doen om deze transparantie te garanderen, en dit kan maar als goed gearchiveerd wordt!

Doe-opdrachten: 

Persfoto’s uit de jaren 1934-1943: Brussel, 4 mei 1937. E. Vandervelde, voorzitter van de Belgische socialistische partij aan het hoofd van een optocht van socialistische arbeiders door de straten van Brussel. Rechts, Renard, Vinck en Meyssmans, links Brunfaut.

Algemeen Rijksarchief, Topografisch - historische atlas, nr. 2825.

De Hervormden of Gereformeerden van Ronse beloven in dit document aan de Graaf van Egmont, gouverneur van Vlaanderen (in afwachting van een definitieve beslissing door de Koning en de Staten-Generaal) om de katholieke eredienst te eerbiedigen, slechts te laten prediken op één enkele door de stad aan te duiden plaats en slechts één predikant en één adjunct-predikant te onderhouden, die allebei geboren Nederlanders moeten zijn, enz. Zonder datum (1566).

Algemeen Rijksarchief, Raad van Beroerten, nr. 158.

Politieke spotprent: keizer Wilhelm II (1859-1941) is een schotel genaamd ‘Europa’ aan het verorberen en voelt zich duidelijk niet lekker (s.d.).

Algemeen Rijksarchief, Topografisch - historische atlas, nr. 3390.

“Les Métamorphoses du Jour. 1. Voici mon très auguste père les fruits de ma victoire. 2. Comment mon fils vous n’avez pas pu m’en rapporter d’avantage?”. Spotprent op koning Willem I, koning der Verenigde Nederlanden. Bij een tafel staan een aangeklede kater (Willem I) en een kalkoenachtige haan in uniform (generaal Trip), terwijl een vos (prins Frederik) een zak met afgesneden menselijke ledematen e.a. op de grond uitschudt.

Algemeen Rijksarchief, Topografisch - historische atlas, nr. 653.

Verviers, gemeenteraadsverkiezingen 1932. Affiche die het financieel wanbeleid van de burgemeester aanklaagt.

Algemeen Rijksarchief, Topografisch - historische atlas, nr. 2388.©Belgisch Rijksarchief