You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.

Wat is Archief?

  • Archieven zijn sporen van het verleden, of het nu gaat over gisteren of over 500 jaar geleden.
  • Archieven vertellen wat een persoon, een groep personen of een organisatie in het verleden gedaan heeft.
  • Archieven zijn spontane getuigen van activiteiten en processen.
  • Geschreven, gedrukt, audiovisueel of digitaal: de vorm maakt niet uit.
  • Archieven groeien steeds aan. Niet alles kan eeuwig bewaard worden. Selectie is noodzakelijk.
  • Inventarisatie maakt archieven toegankelijk en bruikbaar.
  • Archieven zijn het geheugen van de toekomst.
Doe-opdrachten

Kleurenlitho’s met karikaturen van de verschillende graden en eenheden in het Belgisch leger en de burgerwacht.

Algemeen Rijksarchief, Topografisch - historische Atlas, nr. 2304.

Hoeveel strekkende kilometer archief werd in 2008 in het Belgisch Rijksarchief bewaard?

Image credits: ESA 2003

Archief of niet.

Divers

Gravure die de bevrijding van België in 1918 verbeeldt.

Algemeen Rijksarchief, Oorlogsarchieven, Iconografische verzameling.

Statuten en reglementen voor boekhandelaars, drukkers en schoolmeesters in Brugge. Schrijfwijzen voor het examen van schoolmeester. 1739.

Rijksarchief Brugge, Ambachten, nr. 202bis.

Fotoalbum van een Belgische koloniale familie in Congo, 1920-1927.

Algemeen Rijksarchief, Topografisch - historische Atlas, nr. 2107.

Procesdossier (in moordzaak) van Henri Speliers, 1869.

Rijksarchief Beveren, HA ANTW 0000, nr. 2443.
Documenten
Rijksarchief Brugge, Leiedepartement, nr. 3224.
Rijksarchief Brugge, Ambachten, nr. 202bis.
Rijksarchief Namen, Commissie van Openbare Onderstand, nr. 354.
Algemeen Rijksarchief, Raad van State en Audiëntie, Zendbrieven, nr. 1640.
Rijksarchief Gent, Sint-Pietersabdij, reeks I, nr. 125, f°1.
Algemeen Rijksarchief, Handschriftenverzameling, nr. 983, f° 550.
Algemeen Rijksarchief.
Algemeen Rijksarchief, Collectie zegelmatrijzen.
Algemeen Rijksarchief, Topografisch - historische atlas, nr. 3251.
Algemeen Rijksarchief, Topografisch - historische Atlas, nr. 2304.
Topografisch - historische atlas, nr. 2149.
Algemeen Rijksarchief, Topografisch - historische atlas, nr. 3485.
Algemeen Rijksarchief, Oorlogsarchieven, Iconografische verzameling.
Algemeen Rijksarchief, Topografisch - historische atlas, nr. 3347.
Algemeen Rijksarchief, Commissariaat - Generaal Wereldtentoonstelling 1958.
Algemeen Rijksarchief, Topografisch - historische atlas, nr. 1397.
Rijksarchief Beveren, EA Dendermonde BS 000 298.
Rijksarchief Beveren, HA ANTW 0000, nr. 2443.
Algemeen Rijksarchief, Topografisch - historische Atlas, nr. 2107.©Belgisch Rijksarchief